Partner worden

Waarom hebben wij sponsoren nodig?

Het organiseren en uitvoeren van een dergelijke vereniging gaat gepaard met kosten die niet in zijn geheel afgewenteld kunnen worden op haar leden, om zodoende de financiële laagdrempeligheid voor onze leden te waarborgen. Daarom zijn wij op zoek naar bedrijven die hun naam aan de Study Association Logistics Management Rotterdam willen verbinden en zich hiermee willen profileren onder studenten en staf van de opleiding. Hierbij gaat het met name om bedrijven en organisaties die leden van de LMR als mogelijke doelgroep zien en op deze manier hun naamsbekendheid, maatschappelijke betrokkenheid en kansen op logistieke talenten willen vergroten.

Partner worden van de LMR zal uw naamsbekendheid onder de studenten en de staf van de opleiding Logistics Management aan de Hogeschool Rotterdam vergroten. Daarnaast kan de LMR dienen als communicatiemiddel tussen de studenten en het bedrijfsleven. Ook kan de LMR helpen bij het vinden van goede stagiairs en/of afgestudeerden onder onze leden. 

Hoe verloopt de samenwerking?

LMR is trots op de verbondenheid tussen haarzelf en haar partners. Als partner van LMR bevindt u zich dan ook in de functie van nauwe samenwerkingspartner. Een samenwerkingspartner voor verschillende doeleinden en op verschillende niveaus. Binnen dit partnerschap dienen LMR en de partner elkaar een uitgebreid pakket aan diensten, zoals het delen van vacatures, toegang tot borrels en netwerkevents en contact met onze studenten. Tevens dienen beide partijen hun netwerk ter beschikking aan elkaar te stellen.

LMR biedt een pakket op maat. Dit betekent dat iedere partner net als LMR, zijn eigen wensen en eisen kan toevoegen aan het contract. Hiermee onderscheidt LMR zich van andere studieverenigingen. LMR streeft naar een optimale verstandhouding tussen haarzelf en haar partners. Communicatie en betrokkenheid zijn hierbij essentieel.


Voor meer informatie, het toezenden van de sponsorbrochure of vragen kunt u contact opnemen met:

Jelmer Olivier
Secretaris