Ereleden

Ereleden


Erelid wordt je alleen als je buitengewone verdiensten hebt verricht voor de vereniging. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

Een voorstel voor een erelid kan door een lid van LMR ingediend worden bij de secretaris van het bestuur, Jelmer Olivier. Het bestuur toetst of het voorgestelde lid voldoet aan de voorwaarden van ereleden zoals die hieronder beschreven staan. 

Voorwaarden erelid:

 1. Een erelid moet actief zijn, of zijn geweest, binnen LMR.
 2. Hij/zij moet een of meer bijzondere prestaties hebben verricht, waarbij LMR veel voordeel heeft gehad van deze bijzondere prestatie. Deze bijzondere prestatie wordt beschreven door het bestuur.


Study Association Logistics Management Rotterdam is trots op haar ereleden. Dit zijn:


  AAEAAQAAAAAAAAOXAAAAJDM4OTBlZmMzLWEyYmYtNDc3OC05ZDc5LTgzMWI4MTkzZmE3NA.jpg
  Erelid Daphne Bakker (2015)
  Leideke.jpg
  Erelid Leideke Weller (2017)
  165_youri_van_der_poel.jpg
  Erelid Youri van der Poel (2017)
  Daisy Rutten
  Daisy Rutte (2019)