Raad van Advies

Raad van advies


Voor de ontwikkeling en kwaliteitsborging van de missie van de Studie Association Logistics Management Rotterdam, is het installeren van een Raad van Advies gewenst. De Raad van advies is het adviesorgaan van de vereniging. Op basis van hun rijke kennis en ervaring ten aanzien van één of meerdere activiteiten van de Study Association Logistics Management Rotterdam, ondersteunen zij de vereniging in het realiseren van de missie, het vormen van beleid, de aanpak en de benadering om de gestelde doelstellingen te bereiken.

De Raad van Advies krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur van de vereniging. Deze adviezen zijn niet bindend.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

Raad van Advies 2017//2018

Y.H.G. (Youri) van der Poel Voorzitter Raad van Advies
L. (Leideke) Weller Lid Raad van Advies
nog_geen_foto_beschikbaar.jpg
v.l.n.r.

Onze sponsoren