PR-commissie

PR-commissie


De Study Association Logistics Management Rotterdam is van mening dat public relations met betrekking tot de leden en andere geïnteresseerden van groot belang is. Om deze reden is er een commissie samengesteld die zich zal buigen over de sociale media, posters en andere promotionele activiteiten.

Door middel van deze commissie probeert LMR de leden op de hoogte te brengen van alle aankomende activiteiten waarbij te denken aan: bedrijvenbezoeken, excursies, kroegentochten, borrels en dergelijke.

De PR-commissie bestaat dit jaar uit:

PR-commissie

Rieneke van Breugel

Rosa Hoogendijk


Neem bij vragen en/of opmerkingen graag contact op met PR-commissie via de commissie interne betrekkingen, of stuur een bericht via een van onze sociale media:

Facebook @logisticsmanagementrotterdam

Instagram @sa_lmr

LinkedIn Study Association Logistics Management Rotterdam

Onze sponsoren