Activiteitencommissie

Activiteitencommissie


De activiteitencommissie organiseert gedurende het hele jaar verschillende formele activiteiten voor de leden van S.A. Logistics Management Rotterdam. Hierbij dient gedacht te worden aan excursies naar onze aangesloten partners, congressen, bedrijvendagen en netwerkactiviteiten. Deze activiteiten bieden onze leden de kans kennis te maken met het beroepenveld om mede hierdoor een keuze te kunnen maken in afstudeerrichting. 

Binnen iedere onderwijsperiode zullen er minimaal twee excursies worden georganiseerd, een educatieve training, een netwerkactiviteit en één groter evenement. Onder een groter evenement dient te worden verstaan een congres of bedrijvendag. Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom op deze activiteiten. 

De Activiteitencommissie bestaat dit jaar uit:

Educatieve Activiteiten

Activiteitencommissie

Neem bij vragen en/of opmerkingen graag contact op met activiteitencommissie via de commissie externe betrekkingen.


Onze sponsoren